Cheltuieli medicale substanțiale? Acestea sunt creditele care vă pot salva în situații urgente

Cheltuieli medicale substanțiale? Acestea sunt creditele care vă pot salva în situații urgente

Cu siguranța suntem cu toții de acord că sănătatea este cel mai important aspect al vieții și cel mai prețios și scump dar pe care îl putem primi. Din nefericire, riscul apariției unor cheltuieli importante de natură medicală, există pentru fiecare dintre noi, iar de cele mai multe ori nu avem la dispoziție o perioadă lungă de timp pentru a economisi sumele necesare.

Se spune adesea că sănătatea nu are preț, însă în cazurile fericite poate avea, și este important să fiți pregătit să plătiți cât este necesar. Din acest motiv, specialiștii Rapid Credit au conceput credite IFN ce pot fi accesate de toți cei ce se află în situații critice, urgente sau delicate și au nevoie de susținere financiară în acest sens.

Asigurările medicale sunt cele ce te pot scuti de o parte din costuri, însă, în cazul unor situații grave, urgente, acestea nu acoperă operațiile sau tratamentul costisitor. De obicei aceste situații dificile și greu de acceptat, vin la pachet cu o încărcătură emoțională puternică și griji, astfel că, un credit avantajos poate reduce grijile financiare.

Creditele IFN ce pot fi utilizate pentru cheltuielile medicale, au condiții preferențiale precum aprobare extrem de rapidă, au un caracter flexibil, comisioane zero, modalități variate de rambursare a sumei împrumutate și multe altele.

În acest articol vom povesti despre doua cele mai accesate credite IFN care pot satisface nevoile medicale, și toate beneficiile pe care acestea le pot aduce debitorilor.

1.    Creditul special dedicat cheltuielilor medicale

1.1  Destinația creditului

Creditul pentru cheltuieli medicale este un împrumut cu destinație condiționată. Creditul poate fi utilizat pentru finanţarea totală sau parţială a costului tratamentului medical sau a intervenției medicale, inclusiv pentru cheltuielile asimilate intervenției medicale ori achiziționării tratamentului medical (transport, cazare etc.).

Acesta poate fi utilizat și pentru refinanțarea cheltuielilor deja efectuate pentru cele menționate anterior.

1.2  Plafonul maxim

Plafonul maxim pentru acest tip de credit este de 500.000 LEI sau echivalentul în EURO a acestei sume. 

În cazul în care clientul dorește o conversie a monedei creditului din EURO în LEI, se poate realiza acest lucru chiar și pe parcursul perioadei de creditare cu ajutorul unui act adițional, atașat contractului, și al unei cereri scrise în care să fie menționată clar această dorință.

1.3  Garanțiile

Pentru un credit accesat cu o valoare de până la 10.000 LEI, garanția poate fi formată din ipotecă mobiliară asupra veniturilor realizate.

Pentru un credit accesat cu o valoare mai mare de 10.000 LEI, garanția poate fi formată din ipotecă imobiliară asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, vilă, casă, clădire, teren intravilan cu sau fără construcție, teren extravilan etc.

1.4  Timpul de așteptare

De cele mai multe ori, nevoile medicale sunt urgente și nu pot fi amânate, astfel că accesarea unui credit pentru cheltuieli medicale se poate realiza în doar 24 de ore din momentul depunerii documentației solicitate de către consultantul Rapid Credit.

1.5  Criteriile de eligibilitate

În cazul acestui tip de credit, cu destinație condiționată, criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

 • Prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului și a garanției sau garanțiilor propuse;
 • Existența garanțiilor acoperitoare conform normelor interne;
 • Cheltuielile deja efectuate pentru intervenția medicală sau tratamentul medical, precum și cheltuielile asimilate intervenției medicale ori achiziționării tratamentului medical (transport, cazare etc.), pot fi realizate cu cel mult 12 luni înainte de data solicitării împrumutului;
 • Vârsta minimă de 18 ani;
 • Prezentarea documentelor de venit legale și acceptate de IFN;
 • * Pentru acest tip de credit se acceptă depășirea gradului de îndatorare.

1.6 Documentația necesară

 1. Acte de identitate pentru solicitant, codebitori și/sau garanți:
 • Acte de identitate;
 • Documente care atestă starea civilă.
 1. Documente care atestă veniturile solicitantului și ale familiei sale:
 • Adeverință de venit (pentru venituri din salarii și contracte de administrare, management sau de mandat obținute în România);
 • Sunt acceptate veniturile obținute din orice tip de activitate legală (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, contracte de mandat, dividende etc.);
 1. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus în garanție (doar în cazul creditului cu o valoare mai mare de 10.000 Lei)
 • Documente care atestă dreptul de proprietate;
 • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • Documentația cadastrală;
 • În cazul refinanțării externe se va prezenta contractul de credit și graficul de rambursare încheiat cu instituția financiară sau altă persoană fizică ori juridică sau acord de refinanțare externă;
 • Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscală etc.).
 1. Documente justificative pentru destinația creditului
 • Scrisoare medicală / factură proformă / factură fiscală / deviz emis de unitatea medicală, având specificată valoarea serviciilor medicale ce urmează să fie finanțate și care să conțină toate datele necesare efectuării plății în contul instituțiilor medicale, în original sau copie;
 • Documente justificative aferente cheltuielilor asimilate (transport, cazare etc.), în original sau copie;
 • Alte documente solicitate, după caz.

1.7 Rate lunare, dobânda și comisioanele

În cazul creditului pentru cheltuieli medicale, ratele lunare sunt fixe și egale, iar dobânda este fixă pe întreaga perioadă de creditare.

În ceea ce privește comisioanele, acestea sunt zero pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată, parțială sau totală, a creditului.

1.8 Servicii și costuri aflate în sarcina clientului

 • Pentru creditul cu o valoare mai mică de 10.000 LEI:
 • Costurile aferente înscrierilor sau ștergerilor garanțiilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
 • Pentru creditul cu o valoare mai mare de 10.000 LEI:
 • Taxele aferente înscrierii au ștergerii contractului de ipotecă imobiliară în/din cartea funciară a imobilului;
 • Onorariul notarial pentru autentificarea contractului de ipotecă;
 • Încheierea și menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare, cesionată integral în favoarea RAPID CREDIT IFN S.A., dacă este cazul. Polițele de asigurare vor fi întocmite la valoarea de evaluare a imobilului adus în garanție.

1.9 Modalități de rambursare a creditului

Varianta 1- Achitarea unui număr de rate lunare egale, formate din principal și dobânda calculată la soldul creditului, începând cu luna calendaristică următoare acordării împrumutului;

Varianta 2- Achitarea lunară a unui număr de rate egale formate din dobânda aplicată la soldul sumei împrumutate și rata unică de principal rambursată la scadența finală a contractului;

Varianta 3- Achitarea unui număr de rate egale lunare formate doar din dobânda aplicată la soldul sumei împrumutate și rate lunare formate din principal și dobânda aplicată la soldul creditului, stabilite pentru o perioadă parțială din cadrul perioadei de creditare a contractului.

Varianta 4-  Rambursarea anticipată, parțială sau totală, fără necesitatea unei cereri scrise și fără comisioane percepute.

2.    Creditul cu garanție imobiliară

Creditul cu garanție imobiliară este extrem de asemănător cu cel dedicat cheltuielilor medicale, prezentat anterior, însă există totuși câteva diferențe esențiale, așa cum se va observa în rândurile ce urmează.

2.1  Destinația creditului

În cazul unui imprumut cu garantie imobiliara, destinația sumei împrumutate nu este condiționată și poate fi utilizată pentru cheltuielile medicale apărute și orice alte nevoi suplimentare ale clientului.

2.2  Plafonul maxim

Și în acest caz, plafonul maxim acceptat este de 500.000 LEI sau echivalentul în EURO.

De asemenea, și un credit cu garantie imobiliara permite conversia monedei în care este accesat împrumutul.

2.3  Garanțiile

Spre deosebire de creditul pentru cheltuieli medicale, unde existau două opțiuni (când valoarea creditului este maxim 10.000 LEI și când depășește acest plafon), de data aceasta există o singură opțiune pentru garanția împrumutului.

Pentru acest tip de credit cu ipoteca imobiliara, garanția poate fi reprezentată de un bun imobil cum ar fi: vilă, apartament, clădire, casă, teren intravilan cu sau fără construcție, teren extravilan etc.

2.4  Timpul de așteptare

Și în cazul creditului cu garanție imobiliară, suma poate fi accesată în doar 24 de ore din momentul depunerii dosarului de credit, iar preaprobarea creditului se poate realiza în doar 2 ore.

2.5  Criteriile de eligibilitate

 • Prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului și a garanției sau garanțiilor propuse;
 • Existența garanțiilor acoperitoare conform normelor interne;
 • Vârsta minimă de 18 ani;
 • Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului sau garantului de minim 1.000 LEI;
 • Prezentarea documentelor de venit legale și acceptate de IFN.

2.6  Documentația necesară

Accesarea unui credit cu garanție imobiliară necesită doar trei categorii de documente, după cum urmează:

 1. Acte de identitate pentru solicitant, codebitori și/sau garanți:
 • Acte de identitate;
 • Documente care atestă starea civilă.
 1. Documente care atestă veniturile solicitantului și ale familiei sale:
 • Adeverință de venit (pentru venituri din salarii și contracte de administrare, management sau de mandat obținute în România);
 • Sunt acceptate veniturile obținute din orice tip de activitate legală (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, contracte de mandat, dividende etc.);
 1. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus în garanție:
 • Documente care atestă dreptul de proprietate;
 • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • Documentația cadastrală;
 • În cazul refinanțării externe se va prezenta contractul de credit și graficul de rambursare încheiat cu instituția financiară sau altă persoană fizică ori juridică;
 • Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscală etc.).

2.7  Rate lunare, dobânda și comisioanele

Și în cazul unui credit garantie imobiliara, ratele lunare sunt fixe și egale, iar dobânda este fixă pe întreaga perioadă de creditare.

În ceea ce privește comisioanele, și de această dată, sunt zero pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată, parțială sau totală, a creditului.

2.8  Servicii și costuri aflate în sarcina clientului

 • Taxele aferente înscrierii sau ștergerii contractului de ipotecă imobiliară în/din cartea funciară a imobilului;
 • Onorariul notarial pentru autentificarea contractului de ipotecă;
 • Încheierea si menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare (PAD și facultativă), cesionată integral în favoarea RAPID CREDIT IFN S.A., dacă este necesar. Polițele de asigurare vor fi întocmite la valoarea de evaluare a imobilului adus în garanție pentru suma împrumutată.

2.9  Modalități de rambursare

Există aceleași 4 variante valabile pentru rambursarea unui credit cu ipotecă de acest fel, după cum urmează:

Varianta 1- Achitarea unui număr de rate lunare egale, formate din principal și dobânda calculată la soldul creditului, începând cu luna calendaristică următoare acordării împrumutului;

Varianta 2- Achitarea lunară a unui număr de rate egale formate din dobânda aplicată la soldul sumei împrumutate și rata unică de principal rambursată la scadența finală a contractului;

Varianta 3- Achitarea unui număr de rate egale lunare formate doar din dobânda aplicată la soldul sumei împrumutate și rate lunare formate din principal și dobânda aplicată la soldul creditului, stabilite pentru o perioadă parțială din cadrul perioadei de creditare a contractului.

Varianta 4-  Rambursarea anticipată, parțială sau totală, fără necesitatea unei cereri scrise și fără comisioane percepute.

În concluzie, cheltuielile medicale sunt, de cele mai multe ori, urgente și necesită condiții speciale pentru clienți. Rapid Credit IFN pune la dispoziția tuturor celor ce au cheltuieli medicale importante și  întâmpină dificultăți financiare, două credite menite să ofere sprijinul financiar de care clienții au nevoie.

De asemenea, indiferent dacă solicitații aleg să opteze pentru credite cu garantie imobiliara sau credite special destinate cheltuielilor medicale, aceștia se pot bucura de condiții speciale și flexibilitate.

Sănătatea are prioritate, astfel că suntem pregătiți să vă oferim toate informațiile de care aveți nevoie și să concepem împreună un plan de plată avantajos, pentru ca dumneavoastră să vă puteți recupera cât mai rapid și sigur!