Comunicare financiara

In temeiul art. 5 punctul 5 din Ordinul BNR nr.8/2019, institutia financiara Rapid Credit IFN SA furnizeaza, la cerere, in copii, in format electronic sau letric, situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS.

Date de contact:

Sediul social: Constanţa, Str.Interioară 2, nr. 2, Biroul nr.2, Cod poştal 900229, Judet Constanta

Adresa de e-mail: juridic@rapidcredit.ro

Art. 5 pc. 5  Instituţiile financiare nebancare asigură punerea situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevăzute la art. 2 la dispoziţia utilizatorilor acestora. În acest sens, situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevăzute la art. 2 se publică pe paginile proprii de internet ale instituţiilor financiare nebancare sau, după caz, se furnizează utilizatorilor, la cerere, în copii în format electronic sau letric.