Rapid Credit
 • Contact
  Call Center: 0799 31 20 02
  Sediu: 0341 41 00 00
  Credit cu buletinul: 0799 31 20 04
 • Adresă
  Str. Răscoalei 1907, nr. 17
  colț cu Ștefan cel Mare
 • Program
  Luni-Vineri: 09:00-18:00
  Sâmbătă: 09:00-14:00

Credit rapid pentru dezvoltarea afacerii

AcasăCredit rapid pentru dezvoltarea afacerii

SIMULATOR RATE

  MONEDA

  ALEGE SUMA
  ALEGE DURATA
  RATĂ LUNARĂ
  0

  Atașează documentele pentru analiza cererii de credit ( mai mici de 2 MB )

   Sunt de acord ca Rapid Credit IFN SA sa imi prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu Politica de confidentialitate

   Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing in conformitate cu Politica de confidentialitate

  CREDIT DE INVESTIȚII (ALTELE DECÂT IMOBILIARE)

  DESTINAȚIE: Dezvoltarea afacerii, investiția se poate finanța până la 100%. Împrumutul se acordă și în vederea refinanțării creditelor de la alte instituții financiare.
  VALOAREA CREDITULUI: Până la 500.000 Lei sau echivalent Euro;
  MONEDA CREDITULUI: Lei/Eur;
  PERIOADA DE CREDITARE: Până la 60 de luni;
  DOBÂNDA: FIXĂ pe întreaga perioadă de creditare;
  COMISIOANE: Nu percepem comision pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată parțială sau totală a creditului;

  GARANȚII:

  • Pentru acest tip de împrumut garanția este formată din ipotecă imobiliară asupra unui bun imobil, aflat în proprietatea unei persoane fizice, cum ar fi: apartament, vilă, casă, clădire, teren intravilan cu sau fără construcție, teren extravilan etc.;
  • Contract de fideiusiune;
  • Bilete la ordin.

  SERVICII ȘI COSTURI AFLATE ÎN SARCINA CLIENTULUI:

  • Taxele aferente înscrierii/ștergerii contractului de ipotecă imobiliară în/din CARTEA FUNCIARĂ a imobilului;
  • Onorariul notarial pentru autentificarea contractului de ipotecă;
  • Încheierea și menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare (PAD și facultativă), cesionată integral în favoarea RAPID CREDIT IFN S.A. Polițele de asigurare vor fi întocmite la valoarea de evaluare a imobilului adus în garanție.

  MODALITĂȚI DE RAMBURSARE A CREDITULUI:

  • Achitarea unui număr de rate lunare egale, formate din rate de credit (principal) și dobândă calculată la soldul creditului, începând cu luna calendaristică următoare acordării împrumutului;
  • Achitarea lunară a unui număr de rate lunare egale formate din dobândă aplicată la soldul sumei împrumutate și rată unică de principal rambursată la scadența finală a contractului.

  Aveți posibilitatea să rambursați anticipat acest împrumut, parțial sau total, prin depunerea sumelor în contul Rapid Credit, fară necesitatea unei cereri scrise și fară comision. În cazul rambursării anticipate parțiale, se va diminua valoarea ratei lunare și se va menține perioada de creditare inițială;

  NOTĂ: Plata în termen a ratelor lunare vă garantează rambursarea valorii totale a creditului, fără costuri suplimentare, în temeiul contractului de credit.

  Orice solicitare de credit va fi analizată conform politicii interne a Rapid Credit IFN S.A. și a reglementărilor legale în vigoare, în baza documentației prezentate.

  CRITERIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE:

  • Prezentarea de documente referitoare la identificarea persoanei, a venitului și a garanției/garanțiilor propuse;
  • Existența capacității probate de rambursare a creditului;
  • Acceptarea verificării informațiilor prezentate instituției în documentația de credit;
  • Existența garanțiilor acoperitoare conform normelor interne;
  • Respectarea cerințelor care decurg din legislația în vigoare și din normele interne ale Rapid Credit IFN S.A.

  CRITERIILE SPECIFICE DE ELIGIBILITATE:

  • Perioada minimă de activitate a societății, minim 6 luni;
  • Prezentarea documentelor de venit legale și acceptate de IFN.
  • Grad de îndatorare: până la 90%;

  1. Acte in vederea identificarii solicitantului:

  • Act constitutiv sau, după caz, statut și contract de societate, precum și actele adiționale (dacă este cazul);
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
  • Certificat constatator de la Registrul Comerțului la zi;
  • Bilete la ordin în alb, semnate și avalizate de către administratorul societății sau acționarii săi, in funcție de numărul ratelor scadente;
  • Orice alte documente solicitate de către Creditor;

  2. Acte de identitate pentru fideiusor/garant:

  • Buletin de identitate/carte de identitate;
  • Documente care atestă starea civilă.

  3. Documente care atestă veniturile solicitantului:

  • Bugetul de venituri și cheltuieli;
  • Ultimul bilanț contabil depus la Administrația financiară;
  • Ultima balanță încheiată;

  4. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus în garanție:

  • Documente care atestă dreptul de proprietate;
  • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • Documentația cadastrală;
  • În cazul refinanțării externe se va prezenta contractul de credit și graficul de rambursare încheiat cu instituția financiară sau altă persoană fizică/juridică;
  • Alte documente solicitate (ex: acord refinantare externă etc.).