Rapid Credit
 • Contact
  Call Center: 0799 31 20 02
  Sediu: 0341 41 00 00
  Credit cu buletinul: 0799 31 20 04
 • Adresă
  Str. Răscoalei 1907, nr. 17
  colț cu Ștefan cel Mare
 • Program
  Luni-Vineri: 09:00-18:00
  Sâmbătă: 09:00-14:00

Credit rapid pentru achiziție auto

AcasăCredit rapid pentru achiziție auto

CREDIT DE CONSUM PENTRU GARANȚIE/ACHIZIȚIE AUTO

DESTINAȚIE: Acoperirea nevoilor financiare fără condiționarea destinației*. Împrumutul se acordă și în vederea refinanțării creditelor de la alte instituții financiare.
*in cazul creditului pentru achiziție auto destinația împrumutului o reprezinta achiziția unui autoturism;
VALOAREA CREDITULUI: Până la 70.000 Lei;
MONEDA CREDITULUI: Lei;
PERIOADA DE CREDITARE: Până la 60 de luni;
DOBÂNDA: FIXĂ pe întreaga perioadă de creditare;
COMISIOANE: Nu percepem comision pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată parțială sau totală a creditului;
GARANȚII: Pentru acest tip de împrumut garanția este formată din ipotecă mobiliară asupra bunului autoturism aflat în proprietate/achiziționat;

SERVICII ȘI COSTURI AFLATE ÎN SARCINA CLIENTULUI:

 • Costurile aferente înscrierilor/ștergerilor garanțiilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
 • Încheierea si menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare facultativă CASCO, cesionată integral în favoarea RAPID CREDIT IFN S.A. Polița de asigurare va fi întocmită la valoarea de evaluare a bunului adus în garanție.

RAMBURSAREA CREDITULUI: Achitarea unui număr de rate lunare egale, formate din rate de credit (principal) și dobândă calculată la soldul creditului, începând cu luna calendaristică următoare acordării împrumutului;

Aveți posibilitatea să rambursați anticipat acest împrumut, parțial sau total, prin depunerea sumelor în contul Rapid Credit, fără necesitatea unei cereri scrise și fară comision. În cazul rambursării anticipate parțiale, se va diminua valoarea ratei lunare și se va menține perioada de creditare inițială;

NOTĂ: Plata în termen a ratelor lunare vă garantează rambursarea valorii totale a creditului, fără costuri suplimentare, în temeiul contractului de credit.

Orice solicitare de credit va fi analizată conform politicii interne a Rapid Credit IFN S.A. și a reglementărilor legale în vigoare, în baza documentației prezentate.

CRITERIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE:

 • Prezentarea de documente referitoare la identificarea persoanei, a venitului și a garanției/garanțiilor propuse;
 • Existența capacității probate de rambursare a creditului;
 • Acceptarea verificării informațiilor prezentate instituției în documentația de credit;
 • Existența garanțiilor acoperitoare conform normelor interne;
 • Respecatarea cerințelor care decurg din legislația în vigoare și din normle interne ale Rapid Credit IFN S.A.

CRITERIILE SPECIFICE DE ELIGIBILITATE:

 • Vârsta minimă de 24 ani;
 • Vârsta maximă, incluzând perioada creditului solicitat, să nu depășească 70 ani;
 • Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului/garantului de minim 1.000 Lei;
 • Prezentarea documentelor de venit legale și acceptate de IFN;

1. Acte de identitate pentru solicitant, codebitori și/sau garanți:

 • Buletin de identitate/carte de identitate solicitant;
 • Documente care atestă starea civilă.

2. Documente care atestă veniturile solicitantului și ale familiei sale:

 • Adeverință de venit (pentru venituri din salarii și contracte de administrare/management/ de mandat obtinuțe în România);
 • Sunt acceptate veniturile obținute din orice tip de activitate legală (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, contracte de mandat, dividende etc.);
 • Rapid Credit IFN S.A. ia în considerare mai multe tipuri de venituri, cu condiția ca acestea să îndeplinească, fiecare în parte, toate condițiile solicitate pentru categoria de venit din care face parte.

3. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunului adus în garanție:

 • Factura proformă și dovada achitării avansului*;
 • Cartea de identitate a autovehiculului;
 • Certificat de înmatriculare;
 • Polită RCA valabilă;
 • Polită de asigurare CASCO (în cadrul poliței de asigurare utilizatorul nu va fi nominalizat);
 • Procură notarială, după caz;
 • Alte documente solicitate (ex: acord refinanțare externă etc.).

* Factura proformă și dovada achitării avansului se prezintă doar în cazul creditului acordat pentru achiziția unui autoturism.

SIMULATOR RATE

Rambursare dobândă plus principal

MONEDA
Lei
ALEGE SUMA
ALEGE DURATA
RATĂ LUNARĂ
0

Atașează documentele pentru analiza cererii de credit ( mai mici de 2 MB )

 Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu Politica de confidentialitate

 Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing in conformitate cu Politica de confidentialitate