Rapid Credit – credite rapide, cu dobanda fixa
 • Contact
  Call Center: 0799 31 20 02
  Sediu: 0341 41 00 00
  Credit de nevoi: 0799 31 20 04
 • Adresă
  Str. Răscoalei 1907, nr. 17
  colț cu Ștefan cel Mare
 • Program
  Luni-Vineri: 09:00-18:00
  Sâmbătă: 09:00-14:00

Credit pentru finanţarea cheltuielilor legate de deces

Rapid CreditCredit pentru finanţarea cheltuielilor legate de deces

Credit pentru finanţarea cheltuielilor legate de deces - afla cum poti beneficia

SIMULATOR RATE

  MONEDA

  ALEGE SUMA
  ALEGE DURATA
  RATĂ LUNARĂ
  0

  Detin garantie imobiliara. (optional)

   Sunt de acord ca Rapid Credit IFN SA sa imi prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu Politica de confidentialitate

   Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing in conformitate cu Politica de confidentialitate

  Exemplu de calcul pentru credit pentru acoperirea cheltuielilor legate de deces, accesat prin Rapid Credit IFN S.A.:
  Rata dobanda aferenta creditului: fixa, aplicata la sold ;
  Rata anuala a dobanzii: 30%;
  Comisioane*: 0.00 lei;
  Alte costuri (doar in cazul creditului cu o valoare mai mare de 10.000 Lei): prima anuala pentru asigurare imobil (aveti obligatia, dupa caz, de a încheia un contract de asigurare de locuinta -incendiu, alte calamități- precum și posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată; cost asigurare utilizat in exemplu de calcul este de 200 lei, dupa caz; luat in calcul la stabilirea DAE); daca este cazul, cost evaluare garantie (nu platiti niciun cost daca optati pentru efectuarea verificarii imobilului in mod gratuit de catre reprezentantul societatii noastre).
  Valoarea totala a creditului: 10,000.00 Lei;
  Valoarea DAE: 39.82%;
  Durata contractului de credit: 12 luni;
  Valoarea ratelor: Rata lunara fixa 974.87 lei;
  Valoare totala platibila: 11.698,46 lei;
  Numărul ratelor: 12 rate lunare;

  *NU se percep comisioane pentru: analiza dosarului de credit/ comunicari de sold/administrarea creditului/ modificari contractuale/ servicii prestate la cerere/ rambursare partiala sau integrala anticipata.

  In cazul unui credit acordat in Euro. Suma împrumutului dumneavoastră în LEI s-ar putea modifica. Veți primi o avertizare în cazurile în care valoarea totală plătibilă de debitor care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20% (în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb de la momentul încheierii contractului) între moneda contractului de credit şi moneda naţională. Veți avea oportunitatea să convertiti împrumutul în LEI, pe baza unei cereri scrise, prin act adiţional convenit cu creditorul, fără costuri respectiv comisioane percepute de creditor sau alte garanţii din partea debitorului, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării conversiei.

  CREDIT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE DECES

  DESTINAȚIE: Creditul poate fi utilizat pentru finanţarea totală sau parţială a cheltuielilor legate de deces (taxa de concesiune 7 ani, respectiv 49 ani pentru locul de veci, costul elementelor de inchidere a criptei (monument funerar care contine sau nu statuie funerara din granit, marmura, mozaic), cheltuieli pentru achizitia produselor si serviciilor necesare in cazul producerii evenimentului etc.)/refinantarea cheltuielilor deja efectuate legate de deces/finantarea achizitiei planurilor funerare reprezentand achizitia produselor si serviciilor legate de deces, inainte de producerea evenimentului/refinantarea interna/refinantarea externa. Nu sunt finantate costurile de deces decontate pensionarilor/urmasilor de catre Casa de Pensii;
  VALOAREA CREDITULUI: Până la 500.000 Lei sau echivalent Euro;
  MONEDA CREDITULUI: Lei/Eur;
  PERIOADA DE CREDITARE: Până la 60 de luni;
  DOBÂNDA: FIXĂ pe întreaga perioadă de creditare;
  COMISIOANE: Nu percepem comision pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată, parțială sau totală, a creditului;
  GARANȚII:

  • Pentru credit cu o valoare pana la 10.000 Lei, garantia poate fi formata din ipoteca mobiliara asupra veniturilor realizate;
  • Pentru credit cu o valoare mai mare de 10.000 Lei, garanția este formată din ipotecă imobiliară asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, vilă, casă, clădire, teren intravilan cu sau fară construcție, teren extravilan etc.

  Exemplu de calcul pentru credit pentru acoperirea cheltuielilor legate de deces, accesat prin Rapid Credit IFN S.A.:
  Rata dobanda aferenta creditului: fixa, aplicata la sold ;
  Rata anuala a dobanzii: 30%;
  Comisioane*: 0.00 lei;
  Alte costuri (doar in cazul creditului cu o valoare mai mare de 10.000 Lei): prima anuala pentru asigurare imobil (aveti obligatia, dupa caz, de a încheia un contract de asigurare de locuinta -incendiu, alte calamități- precum și posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată; cost asigurare utilizat in exemplu de calcul este de 200 lei, dupa caz; luat in calcul la stabilirea DAE); daca este cazul, cost evaluare garantie (nu platiti niciun cost daca optati pentru efectuarea verificarii imobilului in mod gratuit de catre reprezentantul societatii noastre).
  Valoarea totala a creditului: 10,000.00 Lei;
  Valoarea DAE: 39.82%;
  Durata contractului de credit: 12 luni;
  Valoarea ratelor: Rata lunara fixa 974.87 lei;
  Valoare totala platibila: 11.698,46 lei;
  Numărul ratelor: 12 rate lunare;

  *NU se percep comisioane pentru: analiza dosarului de credit/ comunicari de sold/administrarea creditului/ modificari contractuale/ servicii prestate la cerere/ rambursare partiala sau integrala anticipata.

  In cazul unui credit acordat in Euro. Suma împrumutului dumneavoastră în LEI s-ar putea modifica. Veți primi o avertizare în cazurile în care valoarea totală plătibilă de debitor care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20% (în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb de la momentul încheierii contractului) între moneda contractului de credit şi moneda naţională. Veți avea oportunitatea să convertiti împrumutul în LEI, pe baza unei cereri scrise, prin act adiţional convenit cu creditorul, fără costuri respectiv comisioane percepute de creditor sau alte garanţii din partea debitorului, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării conversiei.

  SERVICII ȘI COSTURI AFLATE ÎN SARCINA CLIENTULUI
  Pentru creditul cu o valoare mai mica de 10.000 Lei:

  • Costurile aferente înscrierilor/ștergerilor garanțiilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

  Pentru creditul cu o valoare mai mare de 10.000 Lei:

  • Taxele aferente înscrierii/ștergerii contractului de ipotecă imobiliară în/din CARTEA FUNCIARĂ a imobilului;
  • Onorariul notarial pentru autentificarea contractului de ipotecă;
  • Încheierea si menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare (PAD și facultativă), cesionată integral în favoarea RAPID CREDIT IFN S.A, daca este cazul. Polițele de asigurare vor fi întocmite la valoarea de evaluare a imobilului adus în garanție.

  MODALITĂȚI DE RAMBURSARE A CREDITULUI

  • Achitarea unui număr de rate lunare egale, formate din rate de credit (principal) și dobândă calculată la soldul creditului, începând cu luna calendaristică următoare acordării împrumutului;
  • Achitarea lunară a unui număr de rate lunare egale formate din dobândă aplicată la soldul sumei împrumutate și rată unică de principal rambursată la scadența finală a contractului;
  • Achitarea unui numar de rate egale lunare formate doar din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rate lunare formate din rate de credit lunare (principal) si dobanda aplicata la soldul creditului, stabilite pentru o perioada partiala din cadrul perioadei de creditare a contractului.

  Aveți posibilitatea să rambursați anticipat acest împrumut, parțial sau total, prin depunerea sumelor în contul Rapid Credit, fără necesitatea unei cereri scrise și fară comision. În cazul rambursării anticipate parțiale, se va diminua valoarea ratei lunare și se va menține perioada de creditare inițială;

  NOTĂ: Plata în termen a ratelor lunare vă garantează rambursarea valorii totale a creditului, fără costuri suplimentare, în temeiul contractului de credit.

  Orice solicitare de credit va fi analizată conform politicii interne a Rapid Credit IFN S.A. și a reglementărilor legale în vigoare, în baza documentației prezentate.

  CRITERIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE:

  • Prezentarea de documente referitoare la identificarea persoanei, a venitului și a garanției/garanțiilor propuse;
  • Existența garanțiilor acoperitoare conform normelor interne;
  • Respectarea cerințelor care decurg din legislația în vigoare și din normle interne ale Rapid Credit IFN S.A.;
  • Cheltuielile deja efectuate legate de deces, pot fi realizate cu cel mult 12 luni inainte de data solicitarii imprumutului;
  • Vârsta minimă de 18 ani;
  • Prezentarea documentelor de venit legale și acceptate de IFN;
  • Pentru acest tip de credit se accepta depasirea gradului de indatorare.

  1. Acte de identitate pentru solicitant, codebitori și/sau garanți:

  • Acte de identitate;
  • Documente care atestă starea civilă.

  2. Documente care atestă veniturile solicitantului și ale familiei sale:

  • Adeverință de venit (pentru venituri din salarii și contracte de administrare/management/ de mandat obtinuțe în România);
  • Sunt acceptate veniturile obținute din orice tip de activitate legală (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, contracte de mandat, dividende etc.);

  3. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus în garanție (doar in cazul creditului cu o valoare mai mare de 10.000 Lei)

  • Documente care atestă dreptul de proprietate;
  • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • Documentația cadastrală;
  • În cazul refinanțării externe se va prezenta contractul de credit și graficul de rambursare încheiat cu instituția financiară sau altă persoană fizică/juridică sau acord de refinantare externa;
  • Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscala etc.).

  4. Documente justificative pentru destinatia creditului

  • Certificat medical constatator al decesului/certificat deces, dupa caz, in original sau copie;
  • Documente din care sa rezulte faptul ca solicitantul de credit se ocupa de cheltuielile legate de inmormantare emise pe numele solicitantului de credit (facturi fiscale, bonuri fiscale, chitante, contracte, etc), in original sau copie;
  • Alte documente solicitate, dupa caz.
  Rapid Credit - credite rapide, cu dobanda fixa