Rapid Credit
 • Contact
  Call Center: 0799 31 20 02
  Sediu: 0341 41 00 00
  Credit cu buletinul: 0799 31 20 04
 • Adresă
  Str. Răscoalei 1907, nr. 17
  colț cu Ștefan cel Mare
 • Program
  Luni-Vineri: 09:00-18:00
  Sâmbătă: 09:00-14:00

Credit ipotecar rapid

AcasăCredit ipotecar rapid

SIMULATOR RATE

  MONEDA

  ALEGE SUMA
  ALEGE DURATA
  RATĂ LUNARĂ
  0

  Atașează documentele pentru analiza cererii de credit ( mai mici de 2 MB )

   Sunt de acord ca Rapid Credit IFN SA sa imi prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu Politica de confidentialitate

   Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing in conformitate cu Politica de confidentialitate

  CREDIT IPOTECAR PENTRU INVESTIŢII IMOBILIARE

  DESTINAȚIE: Împrumutul se acordă în scopul dobândirii ori menţinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate, ori în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcţii sau exclusiv în scopul rambursării unui credit pentru investiţii imobiliare.
  VALOAREA CREDITULUI: Până la 500.000 Lei sau echivalent Euro;
  MONEDA CREDITULUI: Lei/Eur;
  PERIOADA DE CREDITARE: Până la 20 de ani;
  DOBÂNDA: FIXĂ pe întreaga perioadă de creditare;
  COMISIOANE: Nu percepem comision pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată, parțială sau totală, a creditului;
  GARANȚII: Pentru acest tip de împrumut garanția este formată din ipotecă imobiliară asupra unui bun imobil ce urmeaza a fi dobândit sau pentru menţinerea dreptului de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, cum ar fi: apartament, vilă, casă, clădire, teren intravilan cu sau fară construcție, teren extravilan etc. ;

  SERVICII ȘI COSTURI AFLATE ÎN SARCINA CLIENTULUI

  • Taxele aferente înscrierii/ștergerii contractului de ipotecă imobiliară în/din CARTEA FUNCIARĂ a imobilului;
  • Onorariul notarial pentru autentificarea contractului de ipotecă;
  • Încheierea si menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare (PAD și facultativă), cesionată integral în favoarea RAPID CREDIT IFN S.A. Polițele de asigurare vor fi întocmite la valoarea de evaluare a imobilului adus în garanție.

  MODALITĂȚI DE RAMBURSARE A CREDITULUI:

  • Achitarea unui număr de rate lunare egale, formate din rate de credit (principal) și dobândă calculată la soldul creditului, începând cu luna calendaristică următoare acordării împrumutului;
  • Achitarea lunară a unui număr de rate lunare egale formate din dobândă aplicată la soldul sumei împrumutate și rată unică de principal rambursată la scadența finală a contractului.

  Aveți posibilitatea să rambursați anticipat acest împrumut, parțial sau total, prin depunerea sumelor în contul Rapid Credit, fără necesitatea unei cereri scrise și fară comision. În cazul rambursării anticipate parțiale, se va diminua valoarea ratei lunare și se va menține perioada de creditare inițială;

  NOTĂ: Plata în termen a ratelor lunare vă garantează rambursarea valorii totale a creditului, fără costuri suplimentare, în temeiul contractului de credit.

  Orice solicitare de credit va fi analizată conform politicii interne a Rapid Credit IFN S.A. și a reglementărilor legale în vigoare, în baza documentației prezentate.

  CRITERIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE:

  • Prezentarea de documente referitoare la identificarea persoanei, a venitului și a garanției/garanțiilor propuse;
  • Existența capacității probate de rambursare a creditului;
  • Acceptarea verificării informațiilor prezentate instituției în documentația de credit;
  • Existența garanțiilor acoperitoare conform normelor interne;
  • Respecatarea cerințelor care decurg din legislația în vigoare și din normle interne ale Rapid Credit IFN S.A.

  CRITERIILE SPECIFICE DE ELIGIBILITATE:

  • Vârsta minimă de 18 ani;
  • Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului/garantului de minim 1.000 Lei;
  • Prezentarea documentelor de venit legale și acceptate de IFN;

  1. Acte de identitate pentru solicitant, codebitori și/sau garanți:

  • Buletin de identitate/carte de identitate solicitant;
  • Documente care atestă starea civilă.

  2. Documente care atestă veniturile solicitantului și ale familiei sale:

  • Adeverință de venit (pentru venituri din salarii și contracte de administrare/management/ de mandat obtinuțe în România);
  • Sunt acceptate veniturile obținute din orice tip de activitate legală (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, contracte de mandat, dividende etc.);
  • Rapid Credit IFN S.A. ia în considerare mai multe tipuri de venituri, cu condiția ca acestea să îndeplinească, fiecare în parte, toate condițiile solicitate pentru categoria de venit din care face parte.

  3. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus în garanție:

  • Documente care atestă dreptul de proprietate;
  • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • Documentația cadastrală;
  • În cazul refinanțării externe se va prezenta contractul de credit și graficul de rambursare încheiat cu instituția financiară sau altă persoană fizică/juridică;
  • Alte documente solicitate (ex: acord refinanțare externă etc.).

  Exemplu de calcul pentru credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara
  – Valoarea totala a creditului: 10.000 Lei;
  – Durata contractului de credit: 12 luni;
  – Rata dobanda aferenta creditului: fixa, aplicata la sold ; Comisioane*: 0 lei;
  – Rata lunara – 1.004,62 lei – fixa, pentru plata la scadenta;
  – Rata lunara a dobanzii: 3%, pentru plata la scadenta; Rata anuala a dobanzii: 36% pentru plata la scadenta; DAE: 48,19 %, pentru plata la scadenta. Pentru neplata la scadenta, se va adauga un procent de 1% la rata lunara a dobanzii.
  – Valoare totala platibila: 12.055,45 lei, pentru plata la scadenta.
  – Alte costuri: prima anuala pentru asigurare imobil (aveti obligatia de a încheia un contract de asigurare de locuinta -incendiu, alte calamități- precum și posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată; cost asigurare utilizat in exemplu –180 lei; luat in calcul la stabilirea DAE); daca este cazul, cost evaluare garantie (nu platiti niciun cost daca optati pentru efectuarea vizionarii/verificarii imobilului in mod gratuit de catre reprezentantul societatii noastre).
  – Cost total al creditului pentru consumator: Credit 10.000 lei + dobanzi pentru intreaga perioada de creditare de 12 luni, de 2.055,45 lei (pentru plata la scadenta) sau dobanzi pentru intreaga perioada de creditare de 12 luni de 2.740,60 lei (pentru neplata la scadenta) + cost anual asigurare garantie.

  *NU se percep comisioane pentru: analiza dosar/ administrare/ confirmari sold/servicii prestate la cerere/modificare contract/rambursare partiala sau integrala anticipata.